PIIRIN TAI SP:N TAPAHTUMAN YHTEYSHENKILÖ
Vaatimukset: Mielellään henkilö, joka itse osallistuu tapahtumaan tekijänä tai saattajana

Pestin kesto: projektin ajan
Pestaaja: Ohjelmajohtaja tai hallitus
Yhteyshenkilön tulee huolehtia, että seuraavat asiat on tehty. Joko hän tekee itse tai delegoi jollekulle toiselle.
Viestintä
– Seurata tapahtuman viestintää ja toimia informaatiokanavana osallistujien ja järjestäjän välillä
– Välittää viestit ja mainostaa tapahtumaa
– Innostaa kohderyhmää osallistumaan
– Muokata tarvittaessa mainoksia lippukunnalle
– Yhteydenpito huoltajiin
– Yhteydenpito hallitukseen esim. kuljetuksen tai kustannusten vuoksi

Tehtävät
– Sopia etukäteen, miten osallistujat maksavat tapahtuman
– Huolehtia, että osallistujilla on jäsenmaksu maksettuna
– Huolehtia mahdollisten kohdeavustusten hakemisesta
– Selvittää hyvissä ajoin kuljetustarpeen ja järjestää kuljetuksen tapahtumaan
– Huolehtia, että kaikki osallistumiset (myös saattajat ja staabi) kirjataan Kuksaan.