Partiossa toimitaan ikäkausissa, joissa suoritetaan partio-ohjelmaa muiden samanikäisten partiolaisten kanssa. Ohjelma muuttuu ikäkaudesta toiseen siirryttäessä haastavammaksi ja vastuuta annetaan nuorille iän myötä yhä enemmän. Nuoremmissa ikäkausissa keskitytään partiotaitojen opetteluun ja ryhmässä toimimiseen, kun taas vanhemmat ikäkaudet harjoittelevat johtamista ja suorittavat ohjelmaa yhä joustavammin ja itsenäisemmin. Ikäkauden toiminnasta vastaa ikäkausivastaava, jolta voi kysyä lisää ikäkauden toiminnasta ja ryhmistä.

Partion ikäkaudet:

Perhepartio (0-7v)

Sudenpennut (8-9v)

Seikkailijat (10-11v)

Tarpojat (12-14v)

Samoajat (15-17v)

Vaeltajat (18-22v)